Salg og Marketing

XCG arbejder tæt sammen med virksomheders ledelse om at transformere og udvikle deres salgs- og marketingindsats, så det fulde omsætningspotentiale kan nås
 
Ofte skyldes en for lav omsætning ikke bare én, men flere faktorer i krydsfeltet mellem salg og marketing. En analyse og efterfølgende handlingsplan går derfor tit på tværs af salg, marketing, produkter og markeder og binder dem sammen på ny og tættere vis.

Gennem en målrettet analyse og handlingsplan sikres sælgernes selvstændighed, indsats og motivation. Og samtidig opbygges et setup, der sikrer målbarhed og transparens.

Sideløbende med optimering af salgsafdelingen, udvikles eller transformeres virksomhedens marketingapproach til en fuldt integreret og fremtidssikret marketingindsats i tæt samarbejde med salgsafdelingen. Det sker naturligt med det digitale som grundfundament på alle platforme.

Hvad er de bagvedliggende behov?


 • Effektiviteten i salgsafdelingen er for lav
 • Marketingfunktionen understøtter ikke salget (godt nok)
 • Tidspres og knappe ressourcer gør, at man ikke når at eksekvere på de gode planer, der måske er lagt
 • Samarbejdet mellem Salg og Marketing er ikke optimalt
 • Mangler ressourcer til at vurdere potentialet på udenlandske markeder

Hvad får man?


Ledelssen får følelsen af at ”blive moderne” og af, at man ikke længere sakker bagud i forhold til ”alt det nye”. Det letter tit den dårlige samvittighed og giver en følelse af, at man får ryddet op og kommer på forkant i planlægning og eksekvering. Indenfor salg har vi mange års erfaring med:

 • Salgsledelse
  • Strategiudvikling
  • International ekspansion
  • Tilpasning af produktportefølje
  • Konkurrentanalyse
  • Opstilling af relevante KPI’er inkl. budgettering
  • CRM-styring
  • Rapportering
 • High-performance
  • Kvalitet og hastighed i salgsafdelingen
  • Udvikling, rekruttering og motivering af sælgere
  • Inspirere specialister til at tænke kommercielt
  • Mødebooking og præsentation
  • Lukke ordrer

Indenfor markedsføring har vi mange års erfaring indenfor:

 • Strategiudvikling
 • Kommunikationsplatform og digital identitet
 • Marketingplaner, mediemix og medieplaner
 • Eksekvering og måling af kampagner
 • Evaluering og rapportering

Et typisk samarbejde vil indeholde:


Uanset om XCG rådgiver en startup der ønsker at professionalisere eller om vi skal styre en større virksomhed i en turnaround-proces, vil samarbejdet tage udgangspunkt i en analyse af produktporteføljen, markedspotentialet (også evt. internationalt) og den organisation der skal understøtte og drive salget. I samarbejdet med ledelsen evalueres tidligere indsatser og nye målsætninger udarbejdes. Hvis der eksisterer en marketingafdeling, inddrages denne på lige fod med salgsafdelingen, så de indlysende synergier udnyttes optimalt. Efter analyse- og planlægningsfasen vil der være fuld fokus på kvaliteten og hastigheden i eksekveringen, så virksomheden hurtigt oplever en forandring, der fører til vækst og lysten til at sætte nye, ambitiøse mål for virksomheden.