Hjælper virksomheder til at nå deres mål

Forretningsudvikling


Salg og Marketing


Skyline fra vores møde i Toronto

Hos XCG er vi specialister i forretningsudvikling og eksekvering af strategier, der fører til vækst og bedre bundlinje. Vi har siden 2004 samarbejdet med danske og internationale virksomheder, i alle størrelser og brancher.

Alle virksomheder har strategier, planer og mål, der er beskrevet i dokumenter og præsentationer – men eksekveringen lider, når det daglige arbejde skal passes og døgnet kun har 24 timer.

I tæt samarbejde med virksomhedens ledelse udarbejder XCG handlingsplaner, der er konkrete og mulige at implementere, og som effektivt understøtter virksomhedens kort- og langsigtede mål.

Kunderne siger


I starten var jeg ikke sikker på, at det kunne betale sig at ansætte eksterne konsulenter til at udvikle struktur og strategi i min virksomhed, så det var faktisk en grænseoverskridende beslutning at indgå samarbejdsaftalen med XCG.

Men XCG fik hurtigt dannet sig et overblik over helheden, og lagde i samarbejde med undertegnede en klar udviklingsstrategi for virksomheden. I løbet af de næste 12 måneder sørgede XCG for frasalg af dele af virksomheden til en samarbejdspartner, og på den måde sikrede de fuld fokus på udvikling og værdiforøgelse af vores it-portefølje.

Disse tiltag gav en stor økonomisk gevinst for ejerkredsen, og en succesfuld international ekspansion.”

CEO i dansk it-virksomhed med international udvikling


I tæt samarbejde med ledelse og bestyrelse har XCG formået at ændre hele virksomhedens struktur, oprette nye selskaber og ikke mindst sikre ejer et betydeligt afkast via ny selskabsstruktur.

Særligt kan fremhæves XCGs overblik i forhold til at implementere sunde forretningsgange skridt for skridt, og struktureret på den lange bane. Vi kan uden forbehold give XCG vor bedste anbefaling.”

CEO i produktionsvirksomhed indenfor kosmetik