M&A

Køb og salg af virksomheder
 
Vi har mange års erfaring med både danske og internationale virksomhedshandler, og vi tager gerne hånd om alle aspekter af et virksomhedssalg/køb.

Vi er eksperter i processtyring, forhandling og selve gennemførsel af salget eller købet. Dog altid i tæt samarbejde med virksomhedens ejer.

Vores indsatser spænder bredt fra indledningsvis optimering og klargøring af virksomheden, opdyrkning af potentielle emner, processtyring på tværs af aktører gennem hele processen og forhandling til en underskrevet aftale.

Vi arbejder igennem hele processen tæt sammen med virksomhedens revisor og advokat om beslutningsoplæg, beregninger, kontrakter og due diligence.

Hvad er de bagvedliggende behov?


 • For en ejer/direktør er et virksomhedskøb- eller salg typisk kun noget man oplever meget sjældent og der er derfor brug for sparring omkring alt fra potentiale og muligheder, til hvordan man gør i praksis
 • Ejer/direktør afsøger viden om muligheder og selskabets værdi
 • Søger en diskret og fortrolig samarbejdspartner
 • Hjælp til at gøre virksomheden salgsklar og indbydende
 • Der er brug for, at nogen styrer processen igennem de 10 trin
 • Der kan både være et behov for opkøb, til-/frasalg, salg eller andre ændringer i ejerskabsstrukturen

Hvad får man?


Virksomhedsejeren får en sikker og erfaren partner i en once-in-a-life-time proces. Det giver tryghed for en smidig proces med bedst mulige resultat.

Vi har stor erfaring indenfor

 • MBO
 • Generationsskifte
 • Fusion
 • Tilkøb
 • Opkøb
 • Salg

Et typisk samarbejde vil indeholde:


Forud for en salgsproces vil vi i fortroligt samarbejde med virksomhedens ejer/direktør gennemgå muligheder og ønsker og sikre en klar forventningsafstemning i forhold til realistisk pris og proces.

Ofte vil det være hensigtsmæssigt sideløbende at trimme virksomheden og få gjort virksomheden attraktiv og optimeret til et salg. XCG har stor erfaring i at udvikle virksomheden i tæt samarbejde med virksomhedens ledelse (se mere under 1. Udvikling og optimering og 2. Salg- og marktingudvikling).

De fleste salgs- eller købsprocesser følger overordnet set ti trin – se nedenfor.

XCG styrer processen igennem alle dele af forløbet.