XCG cases

Vi leverer ekstra handlekraft til eksekvering af planer gennem sparring og “hands-on” styring af projekter og processer fra en stabsfunktion under ledelsen, som interim ledelse med dagligt ansvar og/eller som bisidder ved forhandlinger. Vi har samlet en liste af gode eksempler på, hvor vi har gjort en forskel for vores kunder:

Detailvirksomhed under pres fra kreditorer


Da en dansk detailvirksomhed flyttede til nye og større lokaler steg omkostningerne, så det var svært at fastholde en positiv bundlinje, hvilket resulterede i pres fra virksomhedens kreditorer.

XCG analyserede driften og udviklingspotentialet i virksomheden og udarbejdede eksekveringsplaner for en række kritiske forretningsområder.

XCG tog del i eksekveringen med interim ledelse i økonomiafdelingen, og varetog herunder forhandlinger med banker og potentielle investorer. Derudover implementerede XCG en ny digital marketingstrategi og restrukturerede salgsafdelingen. Det sikrede momentum i processen og resulterede i stigende omsætningen og forbedret dækningsgrad. Og i sidste ende blev virksomheden solgt, og er nu en del af en større koncern.

IT-startup blev professionaliseret og mangedoblede sin værdi


En dansk IT-startup oplevede 3 år efter sin etablering, en stigning i efterspørgslen af produktet, men havde på grund af manglende struktur svært ved at følge med. Det gik både ud over omsætning og kundetilfredshed. På sin banks anbefaling tog virksomheden kontakt til XCG. Der var ikke meget likviditet i selskabet, så gevinsten af samarbejdet skulle hurtigt realiseres.

XCG udarbejdede en klar og fokuseret strategi for virksomheden og i løbet af de første 12 måneder af samarbejdet mere end fordobledes kundegrundlag, omsætning og indtjening. Resultatet blev et betydeligt overskud. Efterfølgende udarbejdede XCG en international salgsstrategi der blev eksekveret i tæt samarbejde med ledelsen. Virksomheden er i dag aktiv i flere europæiske lande og i Nordamerika.

XCGs rådgivere fortsatte som en aktiv del af virksomheden og varetog selvstændigt kritiske opgaver indenfor organisation, salg/eksport, markedsføring, kontrakthåndtering og økonomi. I sidste ende deltog XCG i udviklingen af M&A-projektet.

International kæde skulle etablere sig i Danmark


En international kæde i sundhedssektoren ønskede at udvikle og udvide sine aktiviteter i Danmark, og søgte derfor en dedikeret rådgiver med kendskab til det danske marked. Udover at XCG tog aktivt del i udvælgelse, opsøgning og køb af danske aktiver, varetog XCG marketingopgaverne forbundet med udvikling af kædens premium brand i Danmark og implementeringen af de nye aktiver.

Marketingarbejdet tog udgangspunkt i ambitiøse målsætninger om kendskab til brandet og tilgang af nye kunder gennem digital markedsføring. Planen blev eksekveret gennem samarbejde med kædens øvrige internationale afdelinger og en integreret marketingstrategi, der strakte sig over flere grene af digital markedsføring. Search, social media, direct mails og affiliate. Alle aktiviteter blev evalueret i forhold til målsætningerne, og indsatsen kunne mærkes. I nogle måneder blev der registreret dobbelt så mange nye kunder, sammenlignet med året før.