XCG Dental

Når en tandlægeklinik ønsker udvikling eller salg af klinikken
 
XCG Dental er et produkt til tandlæger der ønsker næste skridt i udviklingen af deres tandlægeklinik. Det sker ofte i forbindelse med et ønske om mindre administration, forbedret indtjening i forhold til indsats og risiko, evt. udvidelse med et klinikrum eller endnu en klinik, men kan også være i forbindelse med overvejelser om et salg af klinikken.

Xresource Consulting har udviklet produktet XCG dental gennem mange års erfaring med direkte opkøb og optimering af tandlægeklinikker, og benytter derved en række værktøjer til at sikre faktuelle beslutninger om fremtidens muligheder.

XCG Dental vil til enhver tid kunne bidrage til en positiv optimerings eller salgsproces.

Hvad er de bagvedliggende behov?


 • Altid sikre et højt fagligt niveau og tilfredse patienter
 • Ønsket om at drive en overskudsgivende tandlægeklinik, efter ejerlønninger
 • Mindre administration via ændring af arbejdsgange og ansvar
 • Ønsket om at udvide klinikken med 1-2 behandlerrum eller yderligere en klinik
 • Rettidig omhu, planlægning af et salg til tandlæge eller tandlægekæde, planlægges 1-2 år før
 • Et salg af klinikken, herunder optimering før salg

Hvad får man?


Med XCG Dental får klinikejeren en rådgiver med stor erfaring i de forretningsmæssige processer, hvor fokus er optimering af driften på klinikken, der udover balance i hverdagen, ser på driftsresultatet efter løn til ejer.

Som virksomhedsejer er det vigtigt at klinikken ikke kun opfylder forventningerne til en god ejerløn, men også et positivt driftsresultat for selve klinikken. Det er altafgørende for den løbende indtjening, og en vigtig forberedelse til et senere salg af klinikken. En planlægning der bør starter 1 år før en sådan proces skal være gennemført.

Der bliver i processen sat fokus på helheden i driften, herunder:

 • Kapacitetsudnyttelse
 • Behandlere
 • Øvrige medarbejdere
 • Patienter
 • Omkostninger
 • Ønsker til udvikling
 • Personlige ønsker, herunder tidslinje og salg af klinik

Et typisk samarbejde vil indeholde:


XCG Dental arbejder med tandlægeklinikken i sin helhed, og belyser de nuværende og fremtidige muligheder. Processen sker i samarbejde med klinikkens ejer og de ønskede mål for fremtiden.

Processen går ikke på kompromis med den faglige kvalitet eller medarbejdernes tilfredshed, men har fokus på klinikkens forretningsmæssige resultat (overskud efter ejerløn), og derved forretningens evne til at sikre indtjening og værdi. XCG Dental arbejder blandt andet med følgende moduler:

 • Sparring med og ejers forventning (1-3 års plan i overskrifter)
 • Kapacitetsudnyttelse og potentiale
 • Medarbejder levering og sammensætning (FTE)
 • Patienter, markedsføring og lokal konkurrence
 • Processer og arbejdsgange
 • Udstyr og investeringer
 • Klinikkens nøgletal og budget dialog
 • Optimeret drift, udvidelse eller rettidigt salg af klinik
 • Salg af klinik

Processen har til formål

 • At belyse udfordringer og muligheder
 • At sikre effektiv handlingsplan
 • At sikre forslag og resurser til eksekvering

Ønskes et salg af klinikken styre XCG salgsprocessen som overordnet set følger ti trin – se nedenfor.